Organització

El Cultur Pro està composat per un Consell de Direcció, un Comitè Assessor i un Comitè de Comunicació formats per membres de cadascun dels socis que s’encarreguen de la coordinació global i de la gestió del programa.

El Consell de Direcció és l’òrgan de coordinació global del programa Cultur Pro. Està integrat per un equip interdisciplinar de professionals amb representació de tots els socis.

Membres: Joaquim Pèlach (Universitat de Girona – Cap de files), Martina Camiade (Universitat de Perpinyà Via Domitia), Salomé Ribes (Universitat de Lleida) i Ignasi Casadesús (Xarxa Vives d’Universitats).

En la reunió del Consell de Direcció del projecte del 27 d’abril de 2009 es va decidir la creació d’un Comitè Assessor format per dos grups de treball amb objectius diferenciats:

1. Comitè Acadèmic: integrat per un equip interdisciplinar de professors amb representació de tots els socis, proposa de continguts dels materials formatius i realitza la seua supervisió acadèmica, per garantir la qualitat i adequació al projecte.

Membres: Pere Pastor (Universitat d’Andorra), Rosa M Mariño (Universitat d’Andorra), Mercè Sala (Universitat de Lleida), Pere Solà (Universitat de Lleida), Joan Becat (Universitat de Perpinyà Via Domitia).

2. Consell d’Empresa: integrat per representants de les organitzacions empresarials dels territoris implicats, s’orienta a garantir l’orientació professionalitzadora de les accions, amb l’objectiu d’assegurar l’adequació general del projecte a les necessitats de formació dels treballadors que han de dur a terme la seua activitat a l’altre costat de la frontera.

Membres: Pilar Escaler (Andorra), Josep Manzano (Andorra), Josep Pont (Lleida) i Alexandra Pontes (Perpinyà).

Així mateix, el Consell de Direcció va decidir crear un Comitè de Comunicació per coordinar la comunicació interna i externa del programa.

Membres:  Julie Manzanares (Universitat de Girona), Josep Enric Teixidó (Universitat de Lleida), Giselle Delherbe (Universitat de Perpinyà Via Domitia), Ximo Górriz (Xarxa Vives d’Universitats) i Balma Llansola (Xarxa Vives d’Universitats).

Organigrama