Objectius

Impulsar la difusió del projecte transfronterer com a definitori d’una nova organització socioterritorial en el marc europeu.

Objectius estratègics

El programa Cultur Pro té els següents objectius estratègics:

  1. Fomentar l’harmonització de l’oferta de formació i d’aprenentatge als dos costats de la frontera franco-espanyola.
  2. Configurar una oferta de formació transfronterera complementària als sistemes de formació preexistents i afavorir el desenvolupament d’una formació professional transfronterera.
  3. Millorar la mobilitat dels estudiants, dels formadors i dels titulats universitaris, així com l’ensenyament universitari semipresencial.
  4. Mostrar l’avantatge competitiu dels espais plurilingües en l’àmbit laboral.