Què és?

El programa POCTEFA Cultur Pro és un projecte de formació concebut per reforçar la integració transfronterera, en el marc de la política regional comunitària de la Unió Europea. Impulsat per la Universitat de Girona (cap de files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats, el projecte s’inicia el 2009 i finalitzarà l’any 2012.

Finançat pels fons FEDER de la UE a través dels Programes Operatius de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, el projecte és una eina per al desenvolupament territorial integrat, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’experiències interregionals.

Cultur Pro consisteix en un grup de vuit accions que contemplen tant la formació presencial a ambdós costats dels Pirineus com la formació a distància.

Els socis del projecte compten amb experiència de cooperació transfronterera al si de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). El projecte Cultur Pro s’ha concebut en el context de la Xarxa Universitària Pirineus Mediterrània (XUPM), integrada per les universitats de la XVU i altres 9 institucions universitàries dels territoris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.


La Xarxa Universitària Pirineus Mediterrània va ser constituïda en juliol de 2005 per les institucions d’educació superior de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, amb l’objectiu de propiciar els lligams entre l’educació superior, la recerca, la innovació i el desenvolupament econòmic regional, com a via per a consolidar l’euroregió.

Objectius

Desenvolupar l’Euroregió universitària i científica. Construir l’Euroregió universitària i científica entesa com un àmbit de cooperació reforçada bé inserit en el context europeu i global, reactiu a les necessitats de l’Euroregió com a societat del coneixement i en termes de nova economia productiva.

Universitats

Xarxa Vives d’Universitats

Universitat de Saragossa

Réseau Universitaire Toulouse-Midi Pyrenées

Pôle Universitaire Européen de Montpellier et du Languedoc-Roussillon


Documents

Declaració sobre l’Euroregió Universitària Pirineus Mediterrània (2004)