Parelles lingüístiques

L’objectiu de l’acció «Parelles lingüístiques» és facilitar als participants del programa Cultur Pro la pràctica del català i el francès per videoconferència en un context real i relaxat. Es pretén complementar l’aprenentatge acadèmic que realitzen els alumnes en els cursos facilitant-los la pràctica habitual de la llengua.

Les parelles es van constituir a les primeres trobades transfrontereres, on van establir un primer contacte personal a través d’un coordinador i de l’experiència conjunta. A partir d’aquest moment l’intercanvi lingüístic és virtual.

Les parelles lingüístiques compten amb dos coordinadors acadèmics (un designat per la Universitat de Perpinyà Via Domitia, Pascual Tirach, i un altre designat per la Universitat de Girona, Jordi Cicres) per establir i supervisar la metodologia emprada en els intercanvis lingüístics. Els coordinadors acadèmics vetllen perquè l’acció siga profitosa i treballen conjuntament amb la coordinadora tècnica.

La coordinació tècnica de l’acció recau en Balma Llansola Diaz, responsable de comunicació del programa Cultur Pro, que gestiona l’acció i vetlla pel correcte funcionament de les parelles lingüístiques. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb ella a través de correu electrònic (llansola@vives.org).

1. Requisits de participació

Per participar en l’intercanvi lingüístic és un requisit formar part dels cursos de francès i català que s’organitzen en el marc del programa Cultur Pro a Girona, Perpinyà i Lleida i en les Trobades Transfrontereres. L’objectiu d’aquestes trobades és de conéixer personalment altres participants del projecte Cultur Pro de localitats diferents per posar en pràctica els coneixements adquirits durant els cursos de llengua. Cada jornada gira tracta un tema concret i compta amb activitats i tallers específics. En principi s’ha previst la realització de tres Trobades Transfrontereres:

Trobades realitzades

I Trobada Transfronterera, 16 i 17 d’octubre de 2010 a Banyuls de la Marenda. Tema: el vi i la vinya.

II Trobada Transfronterera, 12 i 13 de febrer de 2011 a Palafrugell. Tema: el suro.

Propera Trobada

III Trobada Transfronterera, a Lleida.

2. Metodologia

La tasca de parella lingüística és una col·laboració que realitzen les dos persones i el benefici serà mutu. Els companys han de servir de model de llengua i ajudar la parella quan no entén alguna cosa o quan no sap com expressar una idea en la llengua que està aprenent.

En la primera trobada els participants fixen alguns aspectes per al funcionament de les parelles lingüístiques com per exemple les correccions. Es decideix si la parella vol que se la corregisca a l’instant o si prefereix que es fagen les correccions posteriorment.

El més important és aconseguir que els participants mantinguen un contacte continuat amb les seves parelles. Per tant, les parelles i grups lingüístics es comuniquen regularment per escrit (e-mail, facebook, etc.) o oralment (telèfon tradicional, videoconferència, telèfon per internet –Skype o similar–).

Els participants de les parelles es comuniquen en dies i hores que acorden prèviament entre ells, o en moments en què coincideixen en alguna de les xarxes socials amb què interactuen.

Durant les sessions d’intercanvi lingüístic les parelles hauran de preparar un projecte comú que pose de manifest aspectes culturals, gastronòmics, històrics, artístics, literaris, etc entre les poblacions els participants. Aquests projectes es presentaran a la darrera trobada que tindrà lloc a Lleida.

3. Memòria final

En acabar l’intercanvi lingüístic, els participants rebran un certificat de participació en les parelles lingüístiques del programa Cultur Pro.

Per obtenir-lo hauran de realitzar una memòria final on hauran de resumir globalment la seua experiència d’intercanvi lingüístic i inclouran una valoració personal.

La memòria inclourà la informació següent:

  • El període en que es realitza l’intercanvi lingüístic i el curs escolar.
  • Les dades personals i acadèmiques del participant i de la parella lingüística.
  • Un resum de l’intercanvi lingüístic global o la compilació de diversos petits resums de cada sessió (cal parlar de la distribució temporal dedicada a cada llengua i dels temes).
  • La valoració personal