Els participants de Palafrugell al Cultur Pro reben els seus certificats

Girona, Lleida, Perpinyà.- 09/07/2012.- El Centre d’Educació de l’Ajuntament de Palafrugell ha estat associat al projecte Cultur Pro a través de tres cursos, en els quals s’ha anat ampliant l’oferta de grups fins a consolidar 3 nivells: A1, A2 i B1. Les característiques del programa (classes presencials combinades amb el curs virtual, intercanvis lingüístics i culturals portats a terme durant les trobades transfrontereres així com la gratuïtat del curs) han permès desenvolupar i consolidar el lloc que ocupa l’ensenyament del francès al municipi de Palafrugell. En l’acte d’entrega de certificats, hi va haver una representació dels 60 alumnes que han cursat els diferents cursos de francès. Cal destacar la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell en la programació i realització dels cursos que ha desenvolupat el projecte Cultur Pro que des de la Universitat de Girona i comptant amb l’ajut del Servei de Llangües Modernes ha pogut finalitzar totes les accions de formació de professionals previstes en el programa del projecte.

Classes presencials i curs virtual
La metodologia s’ha articulat sobre dos eixos: d’una banda, l’adquisició de coneixements orientats cap al francès de comunicació en situacions de la vida quotidiana i, d’altra banda, la preparació del certificats de coneixements lingüístics del marc europeu per als alumnes disposats a presentar-se a les sessions d’exàmens organitzades per l’Aliança Francesa i l’Escola Oficial d’Idiomes de Girona.

Les classes presencials combinades amb el curs virtual han permès portar a terme estratègies d’adquisició de coneixements que han desenvolupat l’autonomia dels estudiants, els quals ja no son només receptors de coneixements sinó actors del seu procés d’aprenentatge.

Trobades transfrontereres
El benefici de les Trobades Transfrontereres ha superat el marc de l’intercanvi lingüístic ja que ha representat un enriquiment humà alhora que el treball en equip, en un ambient de motivació mútua, ha permès expressar les similituds culturals entre la Catalunya nord i la Catalunya sud deixant així palès que el concepte de frontera correspon primer de tot a un esquema polític.

El cofinançament europeu en el marc dels projectes POCTEFA
Un aspecte a remarcar fa referència a l’assistència, de vegada sensiblement fluctuant, aquest fet és plenament característic de l’ensenyament adreçat a adults i sembla que el concepte de contracte moral, sobre el qual s’ha anat insistint al llarg de tot el programa, tant per part de l’administració del centre com del professorat, no ha aconseguit responsabilitzar el conjunt dels aprenents.

Tot i això, aquest cofinançament ha representat una oportunitat clara de desenvolupament de l’ensenyament del francès al municipi de Palafrugell ja que estadísticament el nivell d’inscripció s’ha multiplicat per 4. El projecte Cultur Pro ha significat, doncs, que l’ensenyament del francès, molt subsidiari a l’ensenyament de l’anglès en els anys anteriors al seu inici, haja esdevingut una opció atractiva en un municipi connectat amb la realitat turística i geogràfica francesa.